Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
24. října 2018 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli a rodinu webů Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli.

Použití osobních informací

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli a k poskytování služeb, o které jste požádali. Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli a jeho přidružených částí. Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli za účelem zjištění, jaké služby Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation